Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/kilacas/public_html/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1041
Returns or Exchange - 100 KILA
Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x

Returns or Exchange

Какво трябва да знаеш за процедурата за връщане? 
  1. За да върнеш продукти предлагани от “100 КИЛА” ЕООД моля попълни формуляра по-долу.
  2. Увери се, че продуктът, който желаеш да върнеш отговаря на условията за връщане
  3. Ако желаеш да върнеш повече бройки от един и същ продукт, е достатъчно да попълниш един формуляр за връщане. Ако желаеш да върнеш повече различни продукти, попълни формуляр за всеки продукт поотделно.
  4. Таксата за връщане на продукти предлагани от “100КИЛА” ЕООД е на стойност 5.99 лв.
 
ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ ;
 
   Връщане или замяна на стока

1)    Връщане

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

–       Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

–       Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид.

  • за целта Потребителят следва да използва Формуляр за връщане, който Потребителят получава заедно с доставената пратка;формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок.

–       Във Формуляра за връщане на стока се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

–       Стоката следва да се върне на Дружеството стока в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.
–       Адрес за връщане на стоката: град София 1113 ул Русаля 7 ет 4 ап 12

–       Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

  • стоката е в оригиналната си опаковка;стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена;

–       Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

–       Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане.

За да информира Дружеството за упражняването на правото си на отказ от договора, Потребителят може (но не е длъжен) да използва възможността за комуникация с Дружеството по електронна поща (email). Ако избере този начин на комуникация, Потребителят трябва да влезе в своя профил в Сайта и да упражни правото си на отказ чрез съответно попълване на специално създаденото приложение „Заявление за връщане на стока“ (Приложение №6 от Закона за защита на потребителите). След получаване на подаденото електронно заявление Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email – съобщение, с което потвърждава, че е получило заявката за връщане на стоката. Всички останали изброени по-горе условия се прилагат и в този случай.

2)    Замяна

Замяната на стоката означава, че Потребителят не се отказва от сключения договор за онлайн продажба, а желае да върне на Дружеството вече доставена му стока поради констатиран от Потребителя недостатък и да получи идентична на върната стока. Потребителят е длъжен да посочи причините за исканата замяна.

Условия за упражняване на правото на искане извършването на замяна на закупена от онлайн магазина стока:

–       Искането за замяна следва да бъде направено в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

–       Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да замени получената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

  • за целта Потребителят следва да използва Формуляр за връщане, който Потребителят получава заедно с доставената пратка;Формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок.

–       Разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на стоката до посочен от Потребителя в поръчката адрес, са за сметка на Потребителя. Потребителят не дължи заплащане на разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

–       При замяна на стока се прилагат съответно правилата за връщане на стока, описани в пункт II, точка 9.1) по-горе, непротиворечащи на описаното в настоящата точка 9.2).

–       Замяната на стока с идентичен продукт се извършва съгласно условията на обикновена (първоначална) поръчка.

–       В случай, че:

  • Дружеството няма в наличност идентичен продукт, с който да бъде заменена върнатата стока, и Потребителят не желае да замени върнатата стока с друга стока,

Дружеството се задължава да възстанови на Потребителя платената от него стойност на стоката в съответствие с правилата по пункт II, точка 9.3) по-долу и се освобождава от всякаква друга отговорност.

3)    Правила, приложими и при връщането, и при замяната на стоки:

–       Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

–       До момента на предаване на връщаната/заменяната стока на Дружеството рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

–       При упражнено право на отказ от сключен договор за онлайн продажба и възникнала необходимост от връщане на платена с карта сума за закупената от Потребителя стока, връщането на тази сума:

  • се осъществява чрез възстановяването на сумата на извършената чрез картата трансакция по банковата сметка, посочена във Формуляра за връщане;се извършва в срок до 14 (четириандесет) работни дни, считано от датата на получаване от Дружеството на стоката заедно с попълнен от Потребителя Формуляр за връщане.

–       Върнатата (при упражнено правно на отказ и при искане за замяна)  стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.

 

Специални условия за връщането на някои видове стоки

1)   Обувките трябва да бъдат върнати в техните оригинални, неповредени кутии – кутиите се считат за част от поръчаната стока.

2)   Обувки:

– със замърсени подметки или

– с подметки или върхове, по които са налице видими следи от носене или друга употреба,

не могат да се приемат за връщане и замяна.

 

Next Events

PANDA SHOP

Le Chef